İLAN

.

İLAN TUTANAĞI

        Kurucaşile İlçesi, Şile Mahallesi, 126 ada1 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin UİP-74846307 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Trafo Yeri Plan Değişikliği 05.10.2020 tarih ve 2020/32 nolu Kurucaşile Belediye Meclisi Kararınca onanan pafta ve açıklama raporunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi gereğince Belediye Hizmet Binasının Zemin Katında ve Belediye resmi sitesinde 06.10.2020 ile 07.11.2020 tarihleri arasında 1 ay süre ile askı yoluyla ilan edilmektedir.

İtirazı olanların bu süre içerisinde Belediyemize dilekçe ile başvuruları rica olunur.

 

Kurucaşile Belediyesi

Fen İşleri Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler